Golf blessures, hoe ontstaan ze?

Golfers kampen regelmatig met op het oog onschuldige pijntjes, zoals een overbelaste spier of ontstoken pees. Als hier te lang mee door wordt gespeeld, kan de pijn echter snel verergeren. Met alle gevolgen van dien.

Doordat het aantal golfers de laatste jaren sterk is toegenomen, loopt logischerwijs ook het aantal blessuregevallen op. Zowel beginnende als meer gevorderde golfers overschrijden vaak hun fysieke grenzen. Ze gaan te lang door, raken gefrustreerd of ‘vergeten’ de warming-up.

De achterliggende oorzaak van golf blessures is echter vaak het gebrek aan een goede techniek. Een golfswing die eigenlijk niet bij u past leidt namelijk dikwijls tot een vervelende golf blessure. Dit komt omdat golfers deze natuurlijke beweging niet geheel onder de knie krijgen of de stijl van een ander proberen te kopiëren. Al snel zorgt dit voor onnatuurlijke en geforceerde bewegingen, wat resulteert in overbelasting van de knieën, polsen, ellebogen, schouders en (onder)rug.

 

Sportblessures, hoe voorkom je ze?

Het merendeel van sportblessures, met name bij golf, ontstaat dus als gevolg van verkeerde (of gebrekkige) techniek. Door de golf techniek – en in het bijzonder de golfswing – te verbeteren, kan het aantal blessures sterk afnemen.

Andere oorzaken van een sportblessure kunnen zijn:

  • Slechte conditie
  • Het ‘vergeten’ van de warming-up
  • Te veel ballen achter elkaar slaan op de driving range
  • Hard in de grond slaan
  • Onvoorzichtigheid op bijv. een gladde baan
  • Slechte balans

Een goede voorbereiding kan dit soort sportblessures eenvoudig voorkomen.   

Golfblessure behandelen: wat kan fysiotherapie hierin betekenen?

Voor veel golf blessures kan fysiotherapie uitkomst bieden. Sportblessures kunnen bijvoorbeeld worden behandeld door middel van oefeningen of massage. Ook kan fysiotherapie helpen bij het voorkomen van nieuwe blessures. Aan de hand van uitleg en trainingsschema’s kan de kans op een nieuwe golf blessure aanzienlijk worden verkleind.

contact opnemen

Wij garanderen succes!