Onze werkwijze

De benadering van Golfkliniek Noord is gebaseerd op een ‘biomechanische benadering’ van de golfswing. Wij onderzoeken hoe het lichaam zich beweegt om de golfclub te begeleiden en niet hoe je een golfbal moet raken. Hiervoor hebben wij een specifiek lichamelijk onderzoek opgesteld waarbij alle bewegingen die tijdens de golfswing worden gemaakt worden onderzocht. Met behulp van een 3D bewegingsanalyse blijft niets onopgemerkt.

De golfclub zal altijd de weg van de minste weerstand zoeken ook al is dit niet altijd de juiste weg. Wij analyseren grondmotorische eigenschappen als lenigheid, kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid. Wij werken nauw samen met verschillende golfprofessionals om als team de golfer een compleet programma te kunnen bieden voor het verbeteren van de totale golfswing. Onze gedachte is dat het lichaam eerst in staat moet zijn om de juiste beweging te kunnen maken alvorens de golfer instaat is een goede golfswing te kunnen maken.

Vele swingfouten, ongelijkmatige swings en blessures zijn het gevolg van het niet instaat zijn een biomechanisch juiste golfswing te kunnen maken. De oorzaak kan liggen in een gewrichtsbeperking met een bewegingsbeperking als gevolg of een disbalans tussen mobiliteit en stabiliteit.

contact opnemen

Wij garanderen succes!